قابلیت کاراکتر ها در کوزین رویال

این کاراکتر قابلیت هاش از طریق گردنبند و نقاب باز میشه و قابلیت اصلی آن پرش در هوا است و زمانی که روی زمین میاد از جون حریف ها کم میکنه و اونها رو پرت میکنه از اونجا به اطراف و قابلیت خوبی برای فرار هست و همچنین حمله به گروه حریف و راه مقابله […]

معرفی چت روم فارسی قشم چت و اریا چت

چت روم فارسی چت روم ها از گذشته تا به امروز به صورت گروه هایی به صورت عمومی و خصوصی برای بر قراری ارتباط میان مردم و ملت های مختلف و زبان های مختلف بدون تبعیض نژادی و جنسیتی بوده و هر کسی می تواند در این گونه نرم افزار یا سایت ها فعالیتی داشته […]

چت روم فارسی ققنوس چت و چت باران

چت روم فارسی چت روم ها از گذشته تا به امروز به صورت گروه هایی به صورت عمومی و خصوصی برای بر قراری ارتباط میان مردم و ملت های مختلف و زبان های مختلف بدون تبعیض نژادی و جنسیتی بوده و هر کسی می تواند در این گونه نرم افزار یا سایت ها فعالیتی داشته […]