قابلیت کاراکتر ها در کوزین رویال

این کاراکتر قابلیت هاش از طریق گردنبند و نقاب باز میشه و قابلیت اصلی آن پرش در هوا است و زمانی که روی زمین میاد از جون حریف ها کم میکنه و اونها رو پرت میکنه از اونجا به اطراف و قابلیت خوبی برای فرار هست و همچنین حمله به گروه حریف و راه مقابله […]