نحوه چرخاندن سر در کوزین رویال در پی اس 4 و pc

ps4 :

ابتدا وارد قسمت control شوید و سپس view را بزنید بعد linning و بر روی axis زده و شوک سمت چپ را به صورت افقی چپ و راست بچرخانید

pc:

برای چرخاندن سر در pc از کلمات Q و E استفاده کنید