مشخصات ماشین گان ها در کوزین رویال

نحوه صحیح استفاده از اسلحه های ماشین گان :

1- اگر در بازی دراز کشیده باشین اسلحه پرش کمتری دارد

2- نشونه گیری خود کار رو بردارید (وارد قسمت control شوید و تیک aim asist مال نشونه گیری خودکار و vibration control هم مال لرزش خودکار هست اونارو بردارید )

3- هیچ وقت در تیر راس پایگاه هایی که Mg42 دارند نباشید چون دو یا سه تیر از راه دور باعث کشته شدن می شود